Events

What Makes Therapy Work? 23-25 maj 2012

Våren 2008 arrangerades en internationell konferens i Lund med temat: ”What Makes Therapy Work?”. Konferensen fokuserade i huvudsak på förändringsmekanismer och processer i psykoterapi och några av världens mest framstående forskare inom området fanns bland föreläsarna. Konferensen blev mycket lyckad och hade över 250 deltagare.

En ny internationell konferens ”What Makes Therapy Work? 2012”  kommer att äga rum 23-25 maj 2012 i Lund. Konferensen anordnas, liksom förra tillfället i maj 2008, av föreningen Forum Lundense.  Konferensen kommer att ha samma tema som förra gången men med ytterligare fördjupning när det gäller klinisk tillämpning av aktuell forskning inom evidensbaserade psykoterapier.  Vi hoppas också på att få inspiration till nya idéer och att kunna erbjuda en mötesplats för både forskare och kliniker!

Läs mer genom att klicka på länken här: WMTW_2012_Informationsbrev

 

Comments are closed.